Medlemsintyg

Om du behöver ett intyg på medlemskap i SSSF skicka ett mail till SSSF och ange Namn, Adress, Telefonnummer, Klubbtillhörighet och Personnummer.