Om SSSF

Utdrag ur Sportskytten 6/95

VAD ÄR SSSF, ELLER I DAGLIGT TAL ”3SF”

”3SF” är uttytt lika med Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Vad gör vi? Jo, vi skjuter med vapen, både 1-hands och 2-hands svartkrut.

Reglerna för detta skytte är internationella med samma namn på de olika klasserna över hela världen, precis som inom sportskyttet.

Svartkrut, vad är väl då det? jo, det är föregångaren till dagens moderna sorter som nu har cirka 100 år på nacken. Svartkrutet har funnits i 600 år innan dess, minst. Därmed är alltså de äldsta vapnen lika gamla.

Nu skjuter vi dagens skyttar inte med fullt så gamla vapen, faktiskt är de flesta vapnen nytillverkade kopior av historiska förebilder, fö ett villkor för att de skall godkännas i tävlingar enligt 3SF reglemente . Det finns klasser även för originalvapen där dock deltagarantalet inte på långa vägar är så stort som i replikaklasserna. Skälen är ganska förklarliga, originalvapen förekommer ganska sparsamt och är dyra. Det diskuteras också om det är riktigt rätt mot efterkommande generationer att skjuta med gamla originalvapen som slits lite grann för varje gång de användes.

Ja, alltså SSSF, eller 3SF som är lätthanterligare, vad är då det? Svaret är en organisation för svenska svartkrutsskyttar som bildades 1977 av ett gäng entusiaster spridda landet över. På enstaka håll hade man då hållit på med det här med svartkrutsskytte i flera år. (Svartkrutsladdade patroner för jakt var godkända på dispens ända fram till 1987!) En del försök hade gjorts att sluta sej samman i en större grupp vilket tyvärr resulterade i att vi under 70-talet hade nästan rivaliserande organisationer i Sverige. Med hjälp av framsynt folk gick man så samman till det som sedan 1977 är en gemensam organisation under ordnade former.

Medlemskapet i 3SF är individuellt, föreningar och klubbar är endast anslutna. Varje medlem har rösträtt på årsmötena, som avhålls i samband med SM, och rätt att närvara personligen. Vid årsmötena väljes även en svensk representant till den internationella svartkrutsorganisationen MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee). Det finns en styrelse, federationsstyrelsen, med ledamöter spridda över landet. Styrelsen arbetar i medlemmarnas intressen, (antalet medlemmar är ca 1500 st), med säkerhets- och vapentekniska frågor, med tävlingsprogram och med kontakter med utländska skytteorganisationer.

Det årliga tävlingsprogrammet omfattar alltid landsdelsmästerskap, S-V-Ö och N samt SM.

Med de nordiska grannländerna tävlas varje år i ett NM som arrangeras omväxlande av Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vartannat är går ett EM ute i Europa och vartannat är ett VM någonstans i världen. Dessutom anordnas lokalt flera tävlingar om året.

Vapnen som det skjuts med, oavsett om 1-hands eller 2-hands, utgörs av följande typer:


Luntlåsvapen,
(endast gevär än så länge i Sverige och i mycket liten omfattning) Tändning av drivladdningen sker här med en brinnande lunta som med hävstång (hanen) förs ned i fängpannan med fängkrut som antändes och i sin tur antänder drivladdningen.
Luntlås
Flintlåsvapen, som är en vanlig typ. Den brinnande luntan är här ersatt med en bit flinta fastsatt i en hane som vid avfyrning slår gnistor mot ett eldstål. Gnistorna tänder fängkrutet i fängpannan och skickar in en eldstråle till drivkrutet. Flintlås
Slaglåsvapen, som i kronologisk ordning kommer efter nu nämnda vapentyper och förekom in på 1900- talet. Tändning av drivkrutet sker med en tändhatt (knallhatt) som sitter på en nippel där hanen slår ned. Slaglåsvapen förekommer i många skjutklasser. Det vanligaste slaglåsvapnet bland dagens svartkrutsskyttar är slaglåsrevolvern (runt 1850-talet) som faktiskt kan sägas utgöra svartkrutsskyttets ”22.a”.En slaglåsrevolver är inte mynningsladdad som övriga vapen i klassen och förstås, luntlås- och flintlås- vapen, utan kammarladdad. Det lösa krutet hälls i det roterande kammarstycket (revolverns trumma) och en kula pressas ner på krutet med en laddarm, som sitter på revolvern. Slaglåsrevolvern är som regel avsedda för 6 skott. Slaglås


Patronladdade vapen,
som utgör sista utvecklingsstadiet i svartkrutets historia. Här är vi nu framme vid ”vanliga” patronladdade vapen, både 1-hands- och 2-hands. Gevärsklassen heter i Sverige ”Bakladdat gevär” vilket faktiskt kan innebära även sk kammarladdade vapen där löst krut hälls i en kammare baktill och en kula ligger i ett ”patronläge”. Tändningen sker med en tändhatt. Variationer förekommer, t ex tändnålsgevär m fl.
I alla vapenklasser skjuts det 13 skott mot internationella pistoltavlan Avstånden varierar mellan 25 och 100 m. Undantag är förstås lerduveklasserna med mynningsladdat gevär, flintlås eller slaglås, där det skjutes mot 25 duvor enligt regler som avviker från modernt skeet eller trapskytte. Klassen militär flintlåsmusköt skjutes stående på 50 m mot en särskild tavla, den franska musköttavlan.
Vanligast är alltså 13 skott mot 10-ringad tavla, där de 10 bästa räknas och ger möjlighet till max 100 poäng. Varför 13 skott, kan man undra? Jo, detta är historiskt skytte och de 13 skotten är till antal hämtade från Gustav II Adolfs kungliga påbud som stadgade att varje muskötskytt skulle utrustas med laddningar till 13 skott.

Förutom vanligt tavelskytte förekommer också fältskjutning med särskilda regler och lokalt anordnas mindre tävlingar i form av en jaktstig. Dessa senare tävlingstyper är inte internationella.

Är det dyrare att syssla med svartkrutsskytte än med ”vanligt” skytte? Nej, absolut inte, tvärtom. Nytillverkade kopior av historiska vapen är generellt billigare än moderna vapen, köps till överkomligt pris, kulor av rent bly gjuter man själv, likaväl som att man smälter kulfett och blandar till hemma på köksspisen.

Svartkrutsskyttet är numera allmänt accepterat av våra myndigheter och systerorganisationer. Den tråkiga biten är att vi – än så länge – inte har licensgivande myndigheters förtroende att utfärda kompetensintyg för vapenlicens. Man måste gå vägen över de vanliga fordringarna för modernt patronskytte och kvalificera sej för pistolskyttemärket i guld enligt Svenska Pistolskytteförbundets regler. Att skjuta guldfordringar inom svartkrutsskyttet är betydligt svårare……

Fr o m den 1 mars 2002 gäller även SSSF:s guldmärkeskrav för enhandsvapen. Vi jämställs nu med SPSF, SSF och FSR.

3SF ser som sitt framtida mål att få detta förtroende, liksom att fortsätta verka för att främja intresset för tävlingsskytte med svartkrutsvapen och kunskaper om sådan vapen, deras historik och handhavande.

Under åren har tävlingsresultaten stadigt ökat och internationellt har Sverige hävdat sej mycket väl på senare år. Då skall man också veta att i många länder, t ex Tyskland, Holland, USA, m fl är det här en stor sport.

Förutom ett antal guldmedaljer i lagtävlingar under åren kan Sverige räkna in följande individuella resultat:

  • Brons EM 93 slaglåsgevär 50 m stående
  • Guld flintlåsmusköt VM 89
  • Guld flintlåsmusköt VM 90
  • Guld och Brons VM 92 i klassen flintlåspistol samt Brons i slaglåspistol
  • Guld EM 93 i slaglåsrevolver, (en mycket stor klass)
  • Silver EM 94 slaglåspistol samt Brons i klassen flintlåspistol

Låter allt det här intressant? Det finns ofantligt mycket mer att veta om svartkrutsskytte och bland det bästa på svenska språket att läsa är :

Eldhandvapen del I och II av Josef Alm, illustrationerna på denna sida kommer från dessa böcker
Handvapenhistoria och svartkrutsskytte av Bengt Lissmark.

Som svartkrutsskytt inte bara skjuter man. Att läsa och förkovra sej på historiskt vetande är minst lika intressant.

Vill Du veta mer? Vill Du pröva på?

Adressen till SSSF är:  c/o Magnus Wolff

Eke Göranssonska Tomten 103

623 40 Havdhem

Eller skicka e-mail  till vårt kansli sssf@sssf.net

OBS! Nytt Bankgiro 741-4766

Här kan du få tips om vart Du skall vända dig på Din hemort

Välkommen att höra av dig!