Bli medlem

Medlemsavgiften är fr o m 2012 250 kr och inkluderar vår tidning Krutkorn som utkommer 4 ggr per år samt olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften på vårt Bankgiro 741-4766 .Uppge på inbetalningskortet vilken klubb du tillhör.

I och med nya dataskyddsförordningen (GDPR) så måste vi ha ditt godkännande att spara dina person och adressuppgifter. SSSF behöver dessa för att kunna skicka ut tidningen Krutkorn, meddelanden, bokföra klarade årtalsmärken och liknande i kommunikationen med dig. I förekommande fall då du som medlem begär föreningstillhörighetsintyg för licensansökan behöver vi även ha ditt personnummer då detta är ett krav från Polisen. Dina uppgifter är endast för SSSF eget bruk och kommer inte att lämnas ut till tredje part eller för kommersiella syften. SSSF kommer att spara dina uppgifter för en period av tio (10) år efter senaste medlemsinbetalning för att underlätta ett återinträde efter eventuell paus i skytteverksamheten (bl.a. för att kunna bygga vidare på årtalsmärken utan att börja om från början).

Kontakta sssf@sssf.net för att lämna in rättelser, få information om vilka uppgifter som vi har lagrade om dig eller om du vill bli borttagen ur våra register (rätten att bli glömd).

Kontakta sssf@sssf.net för att lämna in rättelser, få information om vilka uppgifter som vi har lagrade om dig eller om du vill bli borttagen ur våra register (rätten att bli glömd).